Ošetřovatelské služby: 776 722 595
Zdravotní služby: 702 473 063

O nás

Agentura domácí zdravotní péče Třebíč byla založena v roce 1997 jako soukromé zdravotnické zařízení, které se specializuje na poskytování zdravotních a ošetřovatelských služeb v domácnostech po celém území okresu Třebíč.

Zdravotní služby poskytují zdravotní sestry s potřebnou praxí a registrací samostatného zdravotnického pracovníka.

Ošetřovatelské služby zajišťují pracovníci se středoškolským vzděláním sociálního směru zaměřeného na pečovatelství nebo s osvědčením všeobecný sanitář nebo s osvědčením pracovník v sociálních službách.

Při výběru  zaměstnanců klademe velký důraz na vzdělání, praxi v oboru, naprostou bezúhonnost, samostatnost, pracovitost, flexibilitu, zodpovědnost, pečlivost a trpělivost. Protože všechny tyto vlastnosti naši pracovníci k výkonu své práce nezbytně potřebují.

Rovněž dbáme na průběžné vzdělávání zaměstnanců agentury, které probíhá formou odborných školení, návštěvou seminářů, studiem odborné literatury, ale i vzájemným předáváním cenných osobních zkušeností novým zaměstnancům.

 

Agentura domácí zdravotní péče Třebíč, zdravotní služby Třebíč, ošetřovatelské služby Třebíč