Ošetřovatelské služby: 776 722 595
Zdravotní služby: 702 473 063
pečujeme o Vaše zdraví
24 hodin denně!
zajišťujeme zdravotní a ošetřovatelské služby
v domácnostech

Agentura domácí zdravotní péče Třebíč

je zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní a ošetřovatelské služby. Dále zajišťuje pomoc v domácnostech klientů. Služby poskytujeme na celém území okresu Třebíč.

Domácí zdravotní péče tzn. péče zdravotních sester je hrazena zdravotními pojišťovnami a indikována ošetřujícím lékařem. Struktura pacientů, kteří mohou služby využít je velmi široká a to jak věkově, tak z hlediska diagnózy. Především umožňuje klientovi - pacientovi nepobývat v lůžkovém zařízení déle než je potřebné, protože o zdravotní péči je postaráno u něj doma.

více informací


Staráme se o všechny generace.

Děkujeme AGENTUŘE DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČÉ TŘEBÍČ za veškerou péči a starostlivost o naši milovanou babičku Marii Nahodilovou a dále za laskavý přístup a vlídná slova zdravotnického personálu. Děkujeme za výbornou spolupráci a pomocnou ruku, jež agentura poskytla celé rodině. Rodina Nahodilova z Loukovic
Děkuji Agentuře domácí zdravotní péče Třebíč, Hladíkova 32, za pomoc při doléčení mého úrazu. Zdravotním sestrám Lence Mafkové a Libuši horké děkuji za odbornou pomoc a chválihodný přístup k nemocnému. Mají velkou zásluhu, že jsem se ve svém věku vrátila do běžného života. Děkuji všem sestrám, které mě pomáhaly. Přeji dobré zdraví a hodně síly při plnění nelehkého poslání - pomáhat nemocným. Emilie Lanková

Náš tým a naše práce