Ošetřovatelské služby: 776 722 595
Zdravotní služby: 702 473 063

O nás

Agentura domácí zdravotní péče Třebíč byla založena v roce 1997 jako soukromé zdravotnické zařízení, které se specializuje na poskytování zdravotních a ošetřovatelských služeb v domácnostech po celém území okresu Třebíč.

Zdravotní služby poskytují zdravotní sestry s potřebnou praxí a registrací samostatného zdravotnického pracovníka.

Ošetřovatelské služby zajišťují pracovníci se středoškolským vzděláním sociálního směru zaměřeného na pečovatelství nebo s osvědčením všeobecný sanitář nebo s osvědčením pracovník v sociálních službách.

Při výběru  zaměstnanců klademe velký důraz na vzdělání, praxi v oboru, naprostou bezúhonnost, samostatnost, pracovitost, flexibilitu, zodpovědnost, pečlivost a trpělivost. Protože všechny tyto vlastnosti naši pracovníci k výkonu své práce nezbytně potřebují.

Rovněž dbáme na průběžné vzdělávání zaměstnanců agentury, které probíhá formou odborných školení, návštěvou seminářů, studiem odborné literatury, ale i vzájemným předáváním cenných osobních zkušeností novým zaměstnancům.

 

Agentura domácí zdravotní péče Třebíč, zdravotní služby Třebíč, ošetřovatelské služby Třebíč

 

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje zpracováváme sami, a to za účelem odpovdět Vám. Bližší informace naleznete v zásadách osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto dobrovolně svůj souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. "obecné nařízení o ochraně osobních údajů")

Uděluji tímto souhlas Agentuře domácí zdravotní péče Třebíč s.r.o., IČ:283 41 341, se sídlem Hladíkova 1008/32, Třebíč, jakožto správci osobních údajů, s tím, aby zpracovávala (zjeména prostřednictvím shromažďování, používání a uchovávání) moje osobní údaje, a to za účelem přijímání mých sdělení v rámci elektronické podatelny správce údajů, tj. prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách správce údajů.

Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zrpacovávány, zahrnují jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, kterým jsem jej udělil. Souhlas lze odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu..........či dopisem zaslaným na adresu Agentura domácí zdravotní péče Třebíč s.r.o., Hladíkova 1008/32, 674 01 Třebíč. Tento souhlas uděluji na dobu 60 měsíců od jeho udělení.

Rozumím, že v důsledku neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu se mi nemusí dostat od správce údajů žádné odpovědi, či odpověď může být neúplná.

Beru tímto na vědomí, že správce je na moji žádost povinen poskytnout mi informaci o zpracování mých osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně infromaci o jejich zdroji, povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů, tedy o těch, komu byly mé osobní údaje zpřístupěny.

Dále beru na vědomí, že mám právo požadovat po správci vysvětlení zpracování svých osobních údajů v případě, že bych zjistil nebo bych se domníval, že toto zpracování neprobíhá řádným způsobem, a dále právo požadovat po správci nápravu tohoto stavu spočívající zejm. v blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.