Ošetřovatelské služby: 776 722 595
Zdravotní služby: 702 473 063

Ošetřovatelské služby - pomoc při zajištění chodu domácnosti

  • osobní hygiena
  • nákupy
  • úklidy
  • pomoc při přípravě a podání jídla a pití
  • doprovod - k lékaři, na společenské akce, vycházky.....
  • pomoc při vyřizování úředních záležitostí
  • nutné pochůzky, donáška léků

 

       Další úkony dle vašeho přání a našich možností.

       Ošetřovatelské služby jsou hrazeny klientem.

       Na poskytování těchto služeb je vždy nutné sepsat písemnou smlouvu.

 

 

 

 

Agentura domácí zdravotní péče Třebíč, zdravotní služby Třebíč, ošetřovatelské služby Třebíč