Ošetřovatelské služby: 776 722 595
Zdravotní služby: 702 473 063

Zdravotní služby

Domácí zdravotní péče je moderní forma zdravotní péče. Je zaměřena na pacienty (klienty), kteří by jinak museli být hospitalizováni na lůžkových oddělení nemocnic nebo v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Jedná se o pacienty, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje soustavnou péči lékaře, a tudíž už není nutná hospitalizace. Klient přesto vyžaduje  pravidelnou, dlouhodobou a kvalifikovanou péči. Indikace domácí zdravotní péče je v tomto případě tou pravou formou v léčbě pacienta.

Zdravotní péči indikuje ošetřující lékař v nemocnici nebo praktický lékař pacienta (klienta). Ošetřující lékař je i nadále informován o aktuálním zdravotním stavu pacienta. Frekvence návštěv může být až 3 x 1 hodina denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Domácí zdravotní péče je určena pro všechny klienty, všech věkových skupin a všech diagnóz.

Domácí zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami pacientů.

Naše agentura má smluvní vztahy s těmito zdravotními pojišťovnami:

 1. Všeobecná zdravotní pojišťovna
 2. Zdravotní  pojišťovna ministerstva vnitra
 3. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 4. Vojenská zdravotní pojišťovna

Nabízíme zdravotní péči:

 • pro dlouhodobě nemocné
 • pro klienty po hospitalizaci
 • klienty po chir., ortop., neurolog., gynekolog. operacích
 • osoby po úrazech
 • osoby s onkolog. onemocněním
 • paliativní péči
 • péče o klienty v terminálním stavu

Provádíme:

 • odběry biologického materiálu - krev, moč....
 • převazy všech ran, bércových vředů, dekubity.....
 • kompletní péče o diabetiky, stomiky.....
 • ošetřovatelská rehabilitace - po mozkové příhodě, úrazu, operaci apod.
 • péče o močové katetry, žilní katetry aj.
 • půjčujeme rehabilitační a kompenzační pomůcky

Edukace rodin pečujícím o nemocné

 

 

 

Agentura domácí zdravotní péče Třebíč, zdravotní služby Třebíč, ošetřovatelské služby Třebíč